SZI  

SUSTAV ZNANSTVENIH INFORMACIJA  RH

 PROGRAM  MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I �PORTA


Naslovnica

Aktivnosti
Novosti
Ulaganja
Dokumenti

Projekti

Kont@kt
FAQ

 

Aktivnosti

2003. Odr�an SZI seminar: Ne pucajte u knji�ni�ara, 7.-8. studeni
 
2002. Pokrenut podsustav dru�tvene znanosti. Koordinator podsustava je Ekonomski institut u Zagrebu, 6. svibnja 2002.
Odr�an SZI seminar: Nove usluge knji�nica: �elite li sa �lagom ili u PDF-u?
8.-9. studeni
 
2001. Pokrenut podsustav humanistike. Koordinator podsustava je Filozofski fakultet u Zagrebu, 7. svibnja 2001.
Odr�an SZI seminar: Nabava u hrvatskim knji�nicama  - jesmo li spremni na bungee jumping?
 
2000. Odr�an SZI seminar: Informacijska tehnologija u na�im knji�nicama: Vozimo li romobil ili formulu 1?, 10.-11. studenoga.
Donesen Naputak o radu na programu SZI, 24. velja�e.
1997. Pokrenuta dva nova podsustava: Medicinski fakultet u Zagrebu koordinira podsustav biomedicine, a Fakultet elektrotehnike i ra�unarstva koordinira podsustav tehnike.
 
1994. Ministarstvo znanosti i tehnologije i Institut Ru�er Bo�kovi� zapo�eli suradnju na projektu SZI - tematski podsustav prirodoslovlja.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta RH
Posljednja promjena: 05.02.2004 .