SZI  

SUSTAV ZNANSTVENIH INFORMACIJA  RH

 PROGRAM  MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I �PORTA


Naslovnica

Aktivnosti
Novosti
Ulaganja
Dokumenti

Projekti

Kont@kt
FAQ

Bibliografske baze podataka on-line

Svrha je ovog projekta znanstvenoj i akademskoj zajednici omogu�iti pristup bibliografskim bazama podataka s najnovijim informacijama koje su im potrebne u njihovu znanstveno-istra�iva�kom radu.

U sklopu projekta treba odabrati i prikupiti bibliografske baze podataka koje su najpotrebnije akademskoj i istra�iva�koj zajednici te omogu�iti jednostavan mre�ni pristup i kori�tenje.

Voditelj projekta Mr. sc Jadranka Stojanovski
Adresa Institut Ru�er Bo�kovi�
Sredi�nja knji�nica
Bijeni�ka cesta 54
10 000 Zagreb
E-mail baze
URL podsustava baze

 

 

 


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta RH
Posljednja promjena: 29.04.2004 .