SZI  

SUSTAV ZNANSTVENIH INFORMACIJA  RH

 PROGRAM  MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I �PORTA


Naslovnica

Aktivnosti
Novosti
Ulaganja
Dokumenti

Projekti

Kont@kt
FAQ

Hrvatska znanstvena bibliografija

Svrha je projekta organizirati prikupljanje i obradu bibliografije znanstvenih radova.

Dakle, na jednom mjestu objediniti sve radove objavljene unutar odre�enog razdoblja, te na taj na�in osigurati aktualne i to�ne informacije o radovima koji su objavljivali doma�i znanstvenici.

 
Voditelj projekta Mr. sc Jadranka Stojanovski
Adresa Institut Ru�er Bo�kovi�
Sredi�nja knji�nica
Bijeni�ka cesta 54
10 000 Zagreb
E-mail [email protected]
URL podsustava /

 

 

 


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta RH
Posljednja promjena: 05.02.2004 .