SZI  

SUSTAV ZNANSTVENIH INFORMACIJA  RH

 PROGRAM  MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I �PORTA


Naslovnica

Aktivnosti
Novosti
Ulaganja
Dokumenti

Projekti

Kont@kt
FAQ

Nabava stranih �asopisa on-line

Unutar projekta potrebno je organizirati izvo�enje godi�nje nabave stranih �asopisa.

Potrebno je uspostaviti informati�ku i organizacijsku podr�ku za kvalitetno provo�enje nabave.

 

 

 

Napomena: Planirani po�etak rada je o�ujak 2001.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta RH
Posljednja promjena: 05.02.2004 .