SZI  

SUSTAV ZNANSTVENIH INFORMACIJA  RH

 PROGRAM  MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I �PORTA


Naslovnica

Aktivnosti
Novosti
Ulaganja
Dokumenti

Projekti

Kont@kt
FAQ

Novosti

  • 6. svibnja 2002. potpisan ugovor s Ekonomskim institutom u Zagrebu o radu na podsustavu dru�tvene znanosti.
  • 7. svibnja 2001. potpisan ugovor s Filozofskim fakultetom u Zagrebu o radu na podsustavu humanistike. 
  • 15. velja�e 2001. u okviru projekta Osnovna djelatnost knji�nica izra�eni su Model prevo�enja zvanja knji�ni�ara i Model permanentnog obrazovanja knji�ni�ara.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta RH
Posljednja promjena: 05.02.2004 .