SZI  

SUSTAV ZNANSTVENIH INFORMACIJA  RH

 PROGRAM  MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I �PORTA


Naslovnica

Aktivnosti
Novosti
Ulaganja
Dokumenti

Projekti

Kont@kt
FAQ

Seminar SZI

Svrha odr�avanja seminara je permanentno obrazovanje knji�ni�ara.

Cilj je okupiti knji�ni�are visoko�kolskih i institutskih knji�nica koje su u nadle�nosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i �porta kako bi se razmijenila mi�ljenja i iskustva o novim smjerovima razvoja knji�ni�arstva i informacijskih znanosti.

2009. Knji�nica uzvra�a udarac: reorganizacija imperija
13. i 14. studeni 2009., Zagreb
2008. Upravljanje znanstvenim informacijama
24. i 25. listopad 2008., Zagreb
2007. Nazovi K za korisnika
2. i 3. o�ujak 2007., Zagreb
2006. Otvoreno ... kao knji�nica
3. i 4. o�ujak 2006., Zagreb
2004. Pretra�ivanje znanstvenih informacija: �to je u �e�iru?
5. i 6. studeni 2004., Zagreb
2003. Ne pucajte u knji�ni�ara
7.-8. studeni 2003., Zagreb
2002. Nove usluge knji�nica: �elite li sa �lagom ili u PDF-u?
8.-9. studeni 2002., Zagreb
2001. Nabava u hrvatskim knji�nicama  
- jesmo li spremni na bungee jumping?
2000. Informacijska tehnologija u na�im knji�nicama: 
Vozimo li romobil ili formulu 1?

 

 

 


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta RH
Posljednja promjena: 05.02.2004 .