(Seminar za knjinice visokih uilita
i znanstvene knjinice)


ANKETA -- ocjene, pohvale i prijedlozi
sudionika Seminara


WEB GALERIJA fotografija sa Seminara

Fakultet elektrotehnike i raunarstva,
8. i 9. studeni 2002.

Materijali (ppt format) sa Seminara su dostupni u programu Seminara
.


>>----- Stranice izradio -----<<
Mislav Marohni