SZI  

SUSTAV ZNANSTVENIH INFORMACIJA  RH

 PROGRAM  MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I �PORTA


Naslovnica

Aktivnosti
Novosti
Ulaganja
Dokumenti

Projekti

Kont@kt
FAQ

Nabava  softvera za knji�ni�no poslovanje

Svrha nabave je informatizacija knji�ni�nog poslovanja radi podizanja u�inkovitosti i kvalitete usluge knji�nica.

 

 

 

 

Napomena: Planirani po�etak rada je rujan 2002.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta RH
Posljednja promjena: 05.02.2004 .